Boek
Nederlands
Bres was tien jaar lang een dichtbundel in wording. Toen Leonard Nolens in 2003 Derwisj publiceerde, schreef Piet Gerbrandy in de Volkskrant: `Evenals de vorige drie bundels bevat ook deze een afdeling met de titel Bres . Het is de bedoeling dat al die gedichten uiteindelijk in één boek terechtkomen. Dat wordt zonder twijfel een indrukwekkend geheel. [ ] In Bres is een bovenpersoonlijke dichter a
Titel
Bres
Auteur
Leonard Nolens
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Querido, 2007
103 p.
ISBN
9789021433493

Besprekingen

De poëzie van Miriam Van hee & Leonard Nolens zet tijd en ruimte op losse schroeven

Leonard Nolens & Pat Donnez lezen voor uit hun werk. Kurt Van Eeghem leidt de dichters in.

1 november, 17,30 uur, Retorica.

Wat is tijd? En wat is ruimte? Het zijn kwesties die Miriam Van hee en Leonard Nolens elk op hun manier in hun nieuwe bundels aan de orde stellen.

Buitenland is niet alleen de titel van Van hee's nieuwe bundel, maar ook van de laatste afdeling. Daarin lezen we: 'stel je voor dat er diep binnenin je/ een buitenland ligt, dennen,/ sneeuw en barakken, land/ zonder bodem, je haalt het niet op// stel je voor dat de tijd niet bestaat/ en jij wel nog.' Er zijn dan, schrijft Miriam Van hee verderop in de cyclus, 'onvoorstelbare dingen gebeurd/ eilanden kwamen als wrakhout terecht/ in de zee en daar drijven ze nog/ op zoek naar een vroeger verband'. En dat is het buitenland dat ze bedoelt: alles is losgeslagen. Van hee zet tijd en ruimte op losse schroeven. Het verrassende van deze bundel is dat dit geen melancholie oplevert, maar lichte hoop.

Lees verder

Wij, stukken van ikken

Tien jaar lang was Leonard Nolens' Bres een work in progress, waarvan de dichter mondjesmaat fragmenten prijsgaf. Nu is de bundel eindelijk voltooid. Collega-dichter Pat Donnez over Nolens' evolutie van 'ik' naar 'wij'.

Nolens
gooit het roer
radicaal om.
Is dit mijn
Nolens
nog wel?

Een scepticus zal zeggen dat Nolens met Bres oude gedichten in een nieuw jasje heeft gestopt. De aficionado is blij om die oude bekenden eindelijk samen te zien waar ze thuishoren: in een aparte bundel.
Tien jaar lang treiterde Nolens zijn lezers met een cyclus 'in wording.' Een soort van gedichtenfeuilleton. Bij elke volgende bundel kon je er gif op innemen dat er weer eens een vervolg op Bres in zou staan, maar je bleef onvoldaan tot de ultieme Bres klaar was. Nu is het zover. Poëzie, wist Herman de Coninck, komt pas als je erop wacht zonder nog te wachten.
Er is geen hedendaagse dichter die het 'ik' zozeer cultiveert als Nolens. Zijn ik-factor. En nee, hij laat zich die ik niet afpakken. Anderen, we noemen ze met gemak de postmodernen of de structuralisten, vinden de tekst belangrijk. Geen mens van vlees en bloed loopt er nog in rond. De slechtsten in hun soort zijn vampieren di…Lees verder

Een bres te ver

De 'nieuwe' bundel van Leonard Nolens is een compilatie van de vijf Bres -cycli die tussen 1996 en 2005 in zes bundels zijn verschenen. Zes, jawel, want Bres I werd al twee keer eerder gepubliceerd. Dat eerste deel staat bol van paginabreed uitgesmeerde strofen met van die typische Nolensbeeldspraak waar wij het heen-en-weer van krijgen: 'Zetten wij traag onze schouders onder die loden gedachten', 'En in die kuil van slijk en moedermelk bloeien hun monden', dat soort dingen. De oppernavelstaarder der Vlaamse poëzie sluit zich aan bij een leger van 20e-eeuwse generaties en trekt ten strijde tegen allerlei onduidelijks. Zijn verslag klinkt als de redevoering van een vakbondsleider die iets te stevig geborreld heeft.

In het minder hoogdravende Bres II overschouwt Nolens zijn leven vanaf de geboorte. Het verleden is een aaneenschakeling van altijd weer opnieuw beginnen, niet weten hoe dat moet, het gewoon doen. …Lees verder

In Nolens' (1947) bundel 'En verdwijn met mate' (1996) stond voor het eerst een cyclus onder de titel Bres. Deze kreeg met terugwerkende kracht de aanduiding 'I', toen Nolens in zijn volgende bundel opnieuw een cyclus Bres opnam. Daarna werden cycli steeds aangeduid als 'een bundel in wording'. Die bundel is er nu, licht herschreven en speciaal gecomponeerd. De verteller in de gedichten is soms een 'ik', soms een 'wij'. Dat 'ik' kan echter voor alle generatiegenoten van de dichter staan, dat 'wij' voor een eenzame enkeling van zijn generatie. In hallucinante, melodieuze verzen onderneemt Nolens het zeldzame waagstuk de plaats van die generatie in het huidige tijdsgewricht te analyseren; de wankele, veranderende dromen, illusies, machteloosheid, teleurstellingen. 'Bres' geeft het al aan, ineenstorting en doorgang zijn in de maatschappelijke metamorfoses niet helder te scheiden. Weinig dichters zijn in staat tot zo'n fusie van luciditeit van verbeeldend analyseren en muzikale vervoering…Lees verder

Over Leonard Nolens

CC BY-SA 4.0 - Foto van/door Herman Schartman

Leonard Helena Sylvain Nolens (Bree, 11 april 1947) is een Vlaams dichter, vertaler en dagboekschrijver.

Biografie

Na zijn middelbare school volgt Nolens de opleiding tolk-vertaler aan de Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken in Antwerpen. Vanuit Antwerpen werkt hij vanaf 1968 als freelance vertaler en is tussen 1969 tot 1973 redacteur van het experimentele tijdschrift Labris. Nolens is getrouwd en heeft twee zoons. Hij is de vader van de schrijver David Nolens.

Nolens debuteerde in 1969 met de dichtbundel Orpheushanden.

Situering

Hij is een romanticus, schrijft vaak over liefde en over de manier om aan de identiteit te ontsnappen. Zijn vroege werk wordt getypeerd als barok, experimenteel aandoende gedichten. In de loop der jaren treedt er een versobering op in zijn werk en krijgt het een meer parlando-achtige toon. Veelvoorkomende thema’s in het werk van Nolens zijn d…Lees verder op Wikipedia