Boek
Nederlands

De Lage Landen : een geschiedenis voor vandaag

Marnix Beyen (auteur), Judith Pollmann (auteur), Henk Te Velde (auteur)
Beknopte geschiedenis van Nederland en België vanaf de late middeleeuwen.
Titel
De Lage Landen : een geschiedenis voor vandaag
Auteur
Marnix Beyen 1971- Judith Pollmann 1964- Henk Te Velde 1959-
Taal
Nederlands
Uitgever
Rekkem: Ons Erfdeel, 2021
223 p. : ill.
ISBN
9789079705337 (paperback)

Besprekingen

Een boek over de rijke politieke geschiedenis in de laatste zes eeuwen van de Lage Landen, het deltagebied aan de Noordzee, het tegenwoordige Nederland en België, bekeken met een nieuwe, hedendaagse blik ter begrip van de huidige overeenkomsten en verschillen tussen beide landen. Na een inleiding over bepalende factoren voor de politieke cultuur van de Lage Landen volgen 24 compacte, overzichtelijke, alle belangrijke gebeurtenissen en de grote lijnen aangevende, chronologische hoofdstukken vanaf de middeleeuwen tot nu en een epiloog over de coronacrisis in 2020 en een samenvattende karakterisering van Nederland dat vooral gericht is op gezag en goed bestuur en zoekend naar consensus door overleg en België dat functioneert door oppositie en conflict en vanuit verdeeldheid tot compromissen komt. Geillustreerd met 21 fraaie, grote afbeeldingen van kenmerkende kunstwerken en foto's (kleur en zwart-wit) en zeven duidelijke kleurenkaarten. Met beknopte literatuurlijst. Goede, knappe, handza…Lees verder

Over Marnix Beyen

Marnix Beyen (Leuven, 10 mei 1971) is een Belgisch historicus en hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Naast zijn wetenschappelijke publicaties schrijft hij in dagbladen, voornamelijk in de Nederlandstalige Belgische pers.

Leven en loopbaan

Marnix Beyen is de zoon van de hoogleraar en romanist Roland Beyen en de echtgenoot van de hoogleraar Kaat Wils. Hij promoveerde tot licentiaat in de geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven, werd universitair onderzoeker en schreef een doctoraal proefschrift (1999). Het proefschrift behandelt de omgang met de nationale geschiedenis in oorlogstijd, vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog, zowel in België als in Nederland. Zijn werk werd in boekvorm gepubliceerd onder de titel Oorlog en verleden. Hij werd eerst docent dan hoofddocent en vervolgens hoogleraar aan het Departement Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen.

Beyen publiceert regelmatig en hij doce…Lees verder op Wikipedia