Boek
Meertalig

De tuin van de Franse poëzie : een canon in 100 gedichten

Paul Claes (auteur)

De tuin van de Franse poëzie : een canon in 100 gedichten

Bloemlezing uit de Franse poe͏̈zie uit de periode 880-1953 met vertalingen en toelichtingen.
Titel
De tuin van de Franse poëzie : een canon in 100 gedichten / vert. en samengest. door Paul Claes
Auteur
Paul Claes
Taal
Meertalig, Frans, Nederlands
Oorspr. taal
Frans
Editie
1
Uitgever
Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep, 2010
488 p.
Aantekening
Gedichten in het Frans en het Nederlands
ISBN
9789025367978 (hardback)

Besprekingen

Pissen op een passant

'Waar hoog zijn pure nagels wijden hun onyx (...)

Paul Claes bloemleest in De tuin van de Franse poëzie meer dan duizend jaar Franse poëziegeschiedenis, met onder andere deze symbolistische beginregel uit het haast onvertaalbare 'Sonnet op -yx' van Stéphane Mallarmé. Na Lyriek van de Lage Landen (2008), zijn inspirerende canon van de Nederlandstalige poëzie in 80 gedichten, presenteert Claes nu zijn pantheon van de Franse dichtkunst in 100 blijvers: van de sequens van de heilige Eulalie omstreeks 880 tot 'De deserteur' van Boris Vian uit 1953. Dit protestlied met de bekende aanhef - 'Mijnheer de President' - zou later nog Boudewijn De Groot inspireren bij zijn anti-Vietnamsong. Claes drukt naast het Franse origineel zijn Nederlandse vertaling af. Hij leidt het gedicht in met een korte biografische schets en een beknopt overzicht van het voornaamste werk. Daarna volgt nog een verklarende commentaar van het gedicht en een opmerking over de echo's ervan in andere literaturen. Knap ook hoe Claes tel…Lees verder

Tot verrukking van de fijnproevers bloemleest Paul Claes al jaren dat het een lieve lust is: na talloze bundels van favoriete dichters en verscheidene anthologieën, waaronder het imposante Lyriek van de lage landen uit 2008, is nu De tuin van de Franse poëzie verschenen. Een canon in 100 gedichten, zo luidt de ondertitel, die overigens in combinatie met de hoofdtitel wel enigszins paradoxaal kan overkomen. De ‘lusthof der poëzie’, een topos die op zijn laatst in de renaissance opgeld deed, lijkt op het eerste gezicht immers maar moeilijk te rijmen met de strakke ketenen van een canon.
Maar elke ongerustheid op dat punt blijkt bij opening van dit kloeke tweetalige boekwerk ongegrond. De metafoor van de gedichtentuin biedt Claes in zijn inleiding de mogelijkheid om ons met elegante tred door de Franse literatuurgeschiedenis te gidsen: de rozentuin van de middeleeuwen groeit uit tot een trotse boomgaard in de renaissance, die weer wordt teruggesnoeid tot een sie…Lees verder
Een keur van ruim duizend jaar Franse dichtkunst, oordeelkundig toegelicht en smaakvol uitgestald. Na een inleiding die laat zien hoe stijlperiodes en structuur van het vers evolueerden, volgt de bloemlezing die chronologisch 83 dichters en hun 101 gedichten in het oorspronkelijke tijd- en/of regiogebonden Frans en in een kundige Nederlandse vertaling presenteert. Iedere dichter, ieder gedicht krijgt bovendien een korte kenschets, een waardering, aard en mate van weerklank en dus zijn cultuurhistorische plaats toebedeeld. Zo ontrolt zich van de "Séquence de Sainte Eulalie" (880) tot "Le Déserteur" (1953) van Boris Vian, tussen religieus en politiek engagement dus, een bont gevormde stoet sentimenten, amoureus, didactisch, satirisch, rouw, en wat niet al. Een bibliografie, een alfabetische lijst van dichters, verantwoording en inhoudsopgave ronden deze helder geannoteerde en representatieve doorsnede af. De veelvuldig gelauwerde samensteller/vertaler (Leuven,1943) richt zich hier tot e…Lees verder

Over Paul Claes

CC BY 3.0 - Foto van/door Michiel Hendryckx

Paul Claes (Leuven, 30 oktober 1943) is een Vlaams auteur, classicus en literair vertaler.

Biografie

Claes studeerde klassieke, Nederlandse en Engelse letteren en communicatiewetenschappen aan de KU Leuven en promoveerde aldaar tot doctor in de letteren met een proefschrift over de antieke elementen in het werk van Hugo Claus: De mot zit in de mythe (1981). Hij heeft een omvangrijk en veelzijdig oeuvre op zijn naam staan dat romans, essays, poëzie, pastiches, vertalingen, bloemlezingen en een woordenboek omvat. Hij schrijft in diverse talen, waaronder Frans, Engels en Latijn (als Paulus Nicolaus).

Hij doceerde aan de universiteit van Nijmegen en aan de hogescholen van Gent en Antwerpen. Thans is Claes erehoofddocent aan de KU Leuven. Hij is lid van het Guido Gezelle Genootschap. Hij was coscenarist van de strip Reinaert de Vos door HugoKé. Van 2009 tot 2016 was hij huisdichter van het weekblad Knack: …Lees verder op Wikipedia